top of page

Bilgi

Psikoloji veya ruh bilimi, davranışı ve zihini inceleyen bilim dalıdır. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir. Psikologlar, beynin ortaya çıkan özelliklerini ve bu ortaya çıkan özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri anlamaya çalışırlar ve bu şekilde daha geniş nöro-bilimsel araştırmacı grubuna katılırlar. Psikoloji bilimi, bir sosyal bilim olmasına rağmen doğa bilimlerini de içerir. Özellikle beyin biyolojisi bilgisini oldukça kullanır ve geliştirir.

 

Organizmaların hem doğrudan gözlenen davranışları, hem de düşünme, zihinde canlandırma, hatırlama ve hayal etme gibi doğrudan gözlenemeyen karmaşık zihinsel süreçleri psikolojinin inceleme alanına girer. Bir yandan algıdikkatduygumotivasyonzekâkişilik gibi içsel süreçler; bir yandan kişiler arası ilişki süreçleri (örneğin aşk, evlilikte uyum ve çatışma, anne ve çocuk arasında bağlanma gibi), grup-içi (örneğin gruba uyma ve itaat etme) ve gruplar arası ilişki süreçleri (örneğin gruplar arası önyargı ve ayrımcılıkkolektif eylem vb.) psikoloji biliminin çalıştığı konulardır.

 

Psikolojinin hedefi, zihinsel süreçleri ve davranışları tanımlamak, neden ve nasıl oluştuklarını açıklamak, ileride nasıl bir değişim ve gelişim göstereceklerini öngörmek ve bu süreçleri kontrol etmektir. Bu nedenle psikoloji bilimi çerçevesinde insanı ilgilendiren her türlü ruhsal alanda terapi desteği ile kişilere yardımcı olmayı hedefler.

 • Depresyon

 • Aile İçi İletişim Sorunları

 • Sosyal Fobi

 • Sınav Kaygısı

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

 • Stres

 • Panik Atak

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi

 • Yas (Matem)

 • Boşanma Travması

 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri

 • Baş Dönmeleri

 • Gelişim Bozuklukları

 • Bipolar Bozukluk

 • Şişmanlık (Obezite)

 • Kişilik Bozuklukları

 • Vajinismus

 • Borderline

 • Cinsel İşlev Bozukluğu

 • Kilo Problemi

 • Majör Depresif Bozukluk

 • Yeme Bozuklukları

 • Psikolojik Bozukluk

 • Panik Bozukluğu

 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar

 • Unutkanlık

 • Sertleşme Problemi

 • Somatizasyon Bozukluğu

 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu

 • Hipokondriazis

 • ilaç bağımlılığı

 • Okul Başarısızlığı

 • Kekemelik

 • Konuşma Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği

 • Öfke

 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi

 • Disleksi

 • Cinsel Terapi Danışmanlığı

 • Hiperaktivite Bozukluğu

 • Çocuklarda Yeme Problemleri

 • Asperger Sendromu

 • Evlilik Sorunları

 • Cinsel Travmalar

 • Alt Islatma (Enürezis)

 • Kadın Uyarılma - Orgazm Bozukluğu

 • Oyun Bağımlılığı

 • Anksiyete

 • Tırnak Yeme

 • Otizm

 • Sosyal Medya Bağımlılığı

 • Ergenlik Bunalımı

 • Korku

 • Bağlanma Problemleri

 • Telefon Bağımlılığı

 • Saldırganlık

 • Şiddet ve İstismar

 • Benton Yüz Tanıma Testi

 • Kendine Zarar Verme

Terapi Ofisi
bottom of page